Korpsmusiker i ung alder

Det å være musiker finnes i mange varianter. Og mange begynner å klimpre hjemme på gutte / pike rommet allerede. Det har nok dukket opp en stor stjerne den veien, uten at jeg kjenner til noen spesifikke navn. Men det er jeg tenker på denne gangen er musikere som spiller musikk kanskje hele sitt liv og aldri kommer opp i rampelyset. Janitsjar musikere eller liknende er en av de genrene som har det slik. De starter allerede som musikere kanskje før de fyller 10 år og spiller på sitt horn hele livet. Men de kommer aldri lenger enn at musikken er en sosial greie for dem og ikke noe jag etter popularitet.

Min egen erfaring

Når jeg kom opp i hovedkorpset så var det en stor ære å få å sette seg midt blant alle de som eldre og hadde spilt i flere år. Og så gode som mange av dem var! Hvor lang tid skulle jeg bruke før jeg ble like god – slik var tankene mange av den første tiden etter å ha blitt tatt opp i hovedkorpset.

Jeg kjenner kun av egen erfaring til janitsjar korp, da jeg aldri har blåst i et messing horn. Jeg har hele tiden tilhørt treblås gruppen.

Messing horn vil enkelt forklart de som har munnstykker i metall. Mens treblås gruppen er det som benytter «fliser» for å få lyd i instrumentet samt fløytene.

Men som sagt så ble jeg da tatt opp i hovedkorpset og jeg fikk etter hvert ganske god gang i klarinetten. Så god at jeg fikk tidlig spørsmål om jeg ville bytte ut klarinetten med et spesialinstrument i samme «familien» – Bassklarinett. Det hørtes spennende ut så det takket jeg ja til.

Konkurranser

Korpset jeg nå var medlem av var et korps med meget god kvalitet. Jeg har faktisk vært Norges mester i Janitsjar musikk for korp med dette korpset. Vi reiste til flere forskjellige steder de gangene det skulle konkurreres. Jeg kan huske Sandefjord, Hamar og Trondheim. Vi deltok både i annen divisjon et par ganger og i første divisjon et par ganger. Og et av de årene jeg var med så vant vi altså! Men selv med et aktivt korps og vinner av Norgesmesterskapet så kommer men ikke frem i noe rampelys eller noe med denne musikken. En artikkel eller reportasje i lokalavisa er vel så langt man kommer.

For å kunne delta i disse konkurransene så må alle medlemmer være medlem av Norge Musikk korps forbund. Det er felles både for medlemmer av janitsjar og brass band. Og i denne sammenhengen er det skolekorp jeg snakker om. Skolekorps har medlemmer opp til fylte 18 år. Etter fylte 18 år er det automatisk avgang fra korpset. På den måten trenger de jo nye medlemmer hvert år så asprantene er meget viktige.

Jeg byttet også etter hvert ut bassklarinetten og til Baryton saksofon. Det er en av de største i saksofon familien. Et mektig intrument som krever sitt å håndtere. Men ifølge andre rundt meg så løste jeg det på en ypperlig måte.

Comments are closed.