Janitsjar eller brass band musikere

Det å være musiker finnes i mange varianter. Og mange begynner å klimpre hjemme på gutte / pike rommet allerede. Det har nok dukket opp en stor stjerne den veien, uten at jeg kjenner til noen spesifikke navn. Men det er jeg tenker på denne gangen er musikere som spiller musikk kanskje hele sitt liv og aldri kommer opp i rampelyset. Janitsjar musikere eller liknende er en av de genrene som har det slik. De starter allerede som musikere kanskje før de fyller 10 år og spiller på sitt horn hele livet. Men de kommer aldri lenger enn at musikken er en sosial greie for dem og ikke noe jag etter popularitet.

Barndommen

Det er nok ikke alle som drømmer like høyt, men noen er det som drømmer om å bli gode musikere allerede tidlig i barndommen. Og det er dem som virkelig jobber opp gjennom barn og ungdommen for å bli gode musikere. Men det skal veldig mye til via et janitsjarkorps eller et brassband å komme seg så høyt at man kommer ut i rampelyset. Veien er lang, men det er mulig. Norge har flere musikere i verdensklasse på instrumenter som hører hjemme både innen janitsjar og brass.

Tidlig i skolealder får man tilbud om å bli med i det lokale korpset. Mange blir med og gjennomfører notekurs og får tildelt instrument. Her er det veldig mye tilfeldigheter hvilket instrument man får tildelt, men enkelte steder forsøker korpsene å etterkomme ønskene barna har så langt det er mulig. Men et korps kan ikke ha 30 trommeslagere og bare 2 trompeter for eksempel. Instrumentene må fordeles slik at det passer inn i en korps besetning. En helt vanlig ordinær korps oppsetning består av klarinetter, fløyter, horn, saksofoner, trompeter, tromboner, barytoner, basser og slagverk. Glemte jeg noe nå?

Opplæringen

Først så er det opplæringen på det instrumentet du har fått tildelt. Så er det å få det til å låte litt i retning av hvordan det skal låte. Og når man har kommet så langt så kanskje man er heldig og kommer med i et aspirantkorps. Det kommer an på hvor stort stedet du bor på er og hvor mange medlemmer som er på vei under opplæring til å bli korps musikere. Er det ikke nok aspiranter så er det mindre grupper som oftest for å lære både å handtere sitt eget instrument, samt å få litt samspill til å fungere. Skal man spille i korps er det jo mange som spiller samtidig så samarbeid er viktig. Tiden i små grupper eller i et aspirantkorps varierer også. Noe er selvfølgelig hvordan man klarer seg i samspill med andre og noe er hvilke instrumenter man trenger i øyeblikket i hovedkorpset. Men alle vil bli tatt opp etter hvert og ingen vil bli satt utenfor. Det er noe av de fine med korpsmusikken. Men det kan jo være at det aldri blir noen musiker som kommer på hitlister eller i rampelyset, men har det som en sosial ting i mange mange år.

Comments are closed.