Arbeides sang og arbeider sanger

Arbeidssang var vel noe som ble brukt mye mer før i tiden enn i dag. Jeg tror neppe det er benyttet i det hele tatt i dag lenger. Denne typen sang ble vel benyttet i flere sammenhenger. Alt fra sosial sang til å holde rytmen oppe for eksempel på en båt med flere som rodde samtidig. Eller også som signaler bortover et område for å benytte rytmen i sangen til å reagere. For eksempel å hale og dra på noe.

Men det er et delikat skille her også. Skillet mellom arbeidersanger og arbeids sanger. I arbeids sangen er det tempoet og rytmen man benytter for å regulere tempo eller rytmen i arbeidet. Det har vært flere varianter av slik sang. Eller det har vært flere ulike navn på dette. Taktsang

Mens arbeider sanger er det tekst og musikk som er det viktigste. Ofte var tekstene av slik art for å få arbeiderne i stemning og godt humør når de sang disse sangene.

Arbeidersanger

Arbeidersangene er en form av folkeviser. De kommer fra arbeiderklassen og ble til rundt hvordan de hadde det og hvordan arbeidet deres var. Kan kanskje si at det var en beskrivelse av enkeltes leve og arbeidsvilkår. Men det var selvfølgelig forskjellig for den enkelte person så det var ingen direkte beskrivelse som var felles for alle.

Sangen ble forskjellig behandlet og tatt imot i de forskjellige landene i verden – alt etter blant annet det jeg nevnte over med arbeids og leve vilkår. Men også noe ettersom hvilken kultur som fantes i landet for nettopp vise sang for eksempel. Men etter hvert fikk arbeidersangene mer og mer «feste» og de ble mer og mer populære på grasrota. Sangene ble flittig brukt av både kommunistene og av sosialdemokratene til både underholdning og i forbindelse med propaganda.

Dessverre forsvant denne sang kulturen mer og mer etter andre verdenskrig og stod igjen og ble omtrent bare benyttet til underholdning. Men sangene har blitt lagret og finnes i historien.

En av de mest kjente norske komponistene av arbeidersanger var Jolly Kramer-Johansen, som satte musikk til andres tekster.

Arbeids sanger

Arbeids sangen er en litt annen type sang som også har blitt sunget av arbeiderklassen. Men disse sangene ble som oftest knyttet til en bestemt form av arbeid og sunget slik at det skulle delvis styre eller koordinere arbeidet. For å få inn rytme slik at felles skapet blant arbeiderne ble så effektivt som mulig.

Forskjellen mellom arbeidersanger og arbeids sanger er at arbeidssang var det tempoet og rytmen som var det aller viktigste, mens i arbeidersangene var det tekstene og hva sangene handlet om som var viktig.

Lysverkene i Oslo hadde helt frem til utpå 70 tallet ansatt en som var oppsanger eller forsanger eller hva som er best å kalle ham. Hans jobb var å dra i gang ropsangen slik at arbeiderne kunne trekke kabelen i samme retning på samme tid. Sangen ga da signal om at arbeiderne skulle trekke på et gitt punkt i sangen slik at kablene i grøftene ble trukket fremover. Hardt manuelt arbeid altså helt frem til i våre dager!

Comments are closed.